KRUSZYWO BUDOWLANE:

- 0-2

- 0-4

- 8-16

- 16-32