RYNNY:

– TYTAN-CYNK

– OCYNK

– PCV

Polski wątek firmy Marley wiąże się z ekspansją grupy w Europie. W ślad za rosnącym eksportem na nasz rynek w 1995 r. powstała firma Marley Polska. Od początku istnienia firma wprowadzała na rynek polski wysokiej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone dla budownictwa.

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna – Malewo jest największą prywatną firmą w swojej branży i należy do ścisłej czołówki producentów systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. W nowo wybudowanych od podstaw halach rozpoczęto produkcję rur osłonowych, kanalizacyjnych i wodociągowych z PVC, a w roku 1994 uruchomiono linię do produkcji rur z PE przeznaczonych do transportu paliw gazowych i wody pitnej.

Galeco Sp. z o.o. powstała w roku 1996. Jesteśmy przedsiębiorstwem prywatnym ze 100% udziałem kapitału polskiego. Galeco jest jedną z firm działających i rozwijających się w grupie biznesowej GALECO Rainwater Technology. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji systemów odprowadzania wody deszczowej.